Du har nå gjort deg litt kjent med vår nettside og du har kanskje mottatt den nye huskatalogen vår?

Finner du et hus du liker, eller vil du at vi skal hjelpe deg med det?

Sammen finner vi et hus som tilfredsstiller dine ønsker og behov.

Veien videre
Når dere har brukt den tid dere trenger på å bla i katalogen, anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for å avtale et møte. Vi ser på tomtekart og reguleringsbestemmelser, og så vurderer vi om det huset dere ønsker passer på tomten. Hvis ikke kan vi komme med en anbefaling.

Vi hjelper dere med individuell tilpasning og sørger for at tegningene blir tilpasset deres ønsker og behov. Vi regner pristilbud til dere og kan om ønskelig ordne med totalentreprise og samordner da hele byggeprosessen.

Byggesøknad
Andersland Bygg AS ordner med byggesøknad, og når denne er godkjent, kan arbeidet på tomten starte.

Oppstartsmøte på tomten
Før oppstart kaller vi inn alle parter til oppstartsmøte på tomten. Der går vi igjennom prosjektet, ser på plassering på tomten og avtaler når den enkelte aktør skal utføre hva i prosjektet.

Oppstartmøte inne
Etter at huset er reist opp og taket er på plass, kaller vi inn til oppstartsmøte innvendig. Vi går da igjennom leveransebeskrivelsen og romskjema. Rørlegger og elektriker er også med på dette møtet.

Overlevering
Når huset står ferdig, kaller vi inn til overtakelsesforretning. Da går vi igjennom hele prosjektet for å påse at alt er levert ihht. kontrakten. Det blir da skrevet overtakelsesprotokoll.

Ettårsbefaring
Ca. ett år etter overtakelse tar vi en ny gjennomgang på huset for å påse at det fremdeles er ok.

«Vårt mål er at du skal være fornøyd med opplevelsen det er å bygge din drømmebolig.»

IMG_0258_edit

Alt innen betongarbeid

IMG_20170914_105821_edit

Transportoppdrag med kranbil