Dalsvegen 36 (Reiso)
5685 Uggdal

Telefon sentralbord 53 43 05 00

Foretaksregisteret 978 659 500 mva
Bankkonto 3525.05.00910

Åpningstider butikk:

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag kl. 09.00-14.00

Telefon butikk 53 43 05 10
epost: butikk@andersland-bygg.no