Kortreist kvalitet

Andersland Bygg AS har 30 års erfaring med produksjon av store vegg-, gulv og takelementer i tre. Seksjonene bygges med norsk tre som er lagret tørt innendørs, og selve produksjonen foregår også i et kontrollert innendørs miljø i elementfabrikken vår i Uggdal – upåvirket av vær og vind.

I sammenstillingen gjøres elementene helt klare for oppføring ute byggeplassen. Dette er en effektiv byggemetode som sikrer oss full kontroll med kvaliteten i alle deler av leveransen.

De ferdige seksjonene fraktes kjapt, tørt og trygt til din tomt. Der løfter kranbilen vår dem på plass med stor presisjon, før fagfolkene våre sørger for solid, nøyaktig og hurtig sammenstilling. Dermed lukkes råbygget kjapt for påvirkning av regn og fukt. Ved at vi bygger elementene våre som store, komplette vegg-, gulv og takseksjoner, slipper håndverkerne dessuten å skjøte sammen mange mindre elementer ute på byggeplassen – med den ekstra tryggheten det gir i forhold til kvaliteten og varigheten på det ferdige bygget.

Kombinasjonen av innendørs elementproduksjon, korte transportavstand fra Uggdal til byggeplass og hurtig sammenstilling, sikrer ikke bare at du som kunde overtar et tørt kvalitetsprodukt. Byggemetoden og den lokale produksjonen sikrer også god flyt og framdrift i ditt prosjekt, uten typiske flaskehalser som kan oppstå når elementer skal fraktes over store avstander i inn- og utland.